November 1988...
Enkele begeesterde en enthousiaste GT liefhebbers slaan de handen in elkaar en leggen de basis van
onze huidige club.

Er wordt onmiddellijk geopteerd om een vzw op te richten en alzo volgt de officiële bekendmaking
door het Ministerie van Justitie - de Directie van Het Belgisch Staatsblad op datum van registratie -
04/01/1989 onder het nummer 2318/89. Dit is dan ook onze verjaardagsdatum.

Een eerste bestuur wordt gevormd.
Hugo Pecquet (voorzitter)
Geert Engels (secretaris)
Tonny Allegria (penningmeester)
Danny Coyette ( ondervoorzitter)
Ivo Schuurmans (technisch afgevaardigde)
Guido Jansen (verslaggever)
Lydia Jansen (juridisch adviseur)
Roosje Coyette en Lea Roggeman (redactie/lay-out)

Onze hoofdpeilers zijn :
- iedereen welkom in de club
- juiste informatie wat onderdelenvoorziening aangaat
- plezante meetings
- clubartikels enz...

Onze inspanning werd met 180 aangesloten leden beloond in 1989. Onze club floreerde maar kende
ook dieptepunten. Een club leeft zoals het bestuur werkt en zich inzet. Er moeten nu éénmaal mensen
zijn die de kar trekken, maar de grootste hoop zit 'op' de kar.

13 jaargangen volgden er van clubbladen en meetings met als hoogtepunt ons 10-jarig bestaan dat
gevierd werd op de Nekker te Mechelen met meer dan 200 Gt's en 400 deelnemers tijdens het
Pinksterweekend in 1999. Onderdetussen zijn we 2018 en stevenen af naar ons 20-jarig bestaan, waar
we zeker mogen trots op zijn.

Het bestuur kende regelmatig nieuwe gezichten, die het soms één jaar, soms verschillende jaren
meewerkten.  Het huidige bestuur kent zijn langste vorm, waardoor we samen al heel wat watertjes
hebben doorzwommen. We sloten ons ook aan bij de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen en
het Europese Dachverband der Opel GT Clubs.

Met onze blik naar de toekost hebben we onlangs besloten de clubbladen zoals ze tot en met 2011
verschenen stop te zetten en te vervangen door onze website en een Newsletter (ondertussen
gedigitaliseerd) die op regelmatige tijdstippen verschijnt.
Copyright © 2008 by "belgianopelgtclub"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: belgianopelgt@hotmail.com
The Belgian Opel Gt Club